Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který aplikuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny. Potřeba úzké spolupráce zdravotnických pracovníků s techniky a inženýry roste se stále narůstajícími nároky na moderní medicínské technologie.

Oddělení biomedicínského inženýrství (dále OBMI) je zodpovědné za aktivní utváření komplexní technické politiky v oblasti zdravotnické techniky a zavádění nových technologií, technické asistence při zdravotnických výkonech vysoce sofistikovaných technologií a zároveň ostatní podpora zdravotnické techniky ve Fakultní nemocnici Olomouc. Naše oddělení patří mezi největší pracoviště podobného typu v ČR.