Klinická podpora

Technika zasahuje do lékařského prostředí stále důrazněji a spolupráce lékařů s inženýry je v jistých odvětvích již nevyhnutelná. Posláním biomedicínského inženýra pro klinickou část je poskytovat odborně technickou podporu a zázemí při přípravě a následné aplikaci přístrojové techniky na jeho detašovaných klinikách či oddělení. Biomedicínský inženýr tvoří komplementární část lékařského i nelékařského týmu od snímání signálu z pacienta, přenosu, zpracování pacientských dat a jejich organizaci, případně digitalizaci záznamů.

Jednotlivý inženýr se orientuje dle své specializace ve svěřené oblasti zdravotnické techniky, samostatně obsluhuje konkrétní zdravotnické přístroje a provádění sofistikované vyšetření.  Technicky asistuje při operačních výkonech či terapiích na určených klinikách. Dále zpracovává a analyzuje biologické signály, pracuje s klinickými SW, případně tvoří programové skripty pro statistickou analýzu dat a tvorbu drobných SW aplikací.