Pracovní tým a kontakty

Pracovní tým OBMI je složen z kvalifikovaných biomedicínských techniků, biomedicínských a klinických inženýrů.

Spolupráce OBMI s dalšími kolegy v oboru